MOS - Schooljaar 2016 - 2017

MOS-actie(s) maand oktober 2016

 

De leerlingen van wijkschool 'Germinal' leren het afval correct sorteren


 

Ze 'pimpen' onze vuilnisbakken en beloven om zorg te dragen van de natuur. Ieder kind ondertekend de 'charter'. 

Actie propere speelplaats 

Iedere week is er één klas verantwoordelijk voor de netheid van de speelplaats