MOS

 

Wat doet de MOS-werkgroep op onze school?

 

Wij willen acties ondernemen rond milieu waarbij zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden.

 

Voor het schooljaar 2011-2012 is beslist dat afvalbestrijding het centraal thema zal blijven waar de school zich wil voor blijven inzetten.

 

Het MOS-team wil iedereen aansporen om bewuster om te gaan met verpakkingen, om afval te sorteren en te recycleren waar het kan ... om zo de afvalberg te verkleinen en milieuvriendelijker te maken.

 

Milieuzorg zal zich uiten in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water, de mobiliteit ….

 

 

 

     

 

 

 

Betrokkenheid van de leerlingen

 

  • Samen met leerlingen willen we werken aan een milieuvriendelijke school.
  • Op de leerlingenraad worden MOS-items opgenomen. 
  • In mos-doos kunnen de leerlingen voorstellen doen.
  • Tijdens de lessen worden de leerlingen aangezet tot nadenken over de ‘zorg voor het milieu’ en hun rol hierin.

 

Betrokkenheid van ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel…

 

Naast de leerlingen, wil de school ook de anderen op school op een actieve manier in het milieubeleid betrekken.

 Willen we van onze school een milieuvriendelijke school maken, dan zal de volledige school de handen in elkaar moeten slaan!