MOS - Schooljaar 2015_2016

Oktober 2015

Zwerfvuilactie in de schoolbuurt

Donderdag 15 oktober 2015 organiseerde de wijkschool ‘Germinal’ haar jaarlijkse zwerfvuilactie in de schoolbuurt. De leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar, alsook de juffen en (groot-) ouders namen deel aan het initiatief. Met handschoenen en grijpers werd heel wat afval van de straten weggehaald.

De leerlingen leren hierdoor zorg te dragen voor de natuur en het afval op een correcte manier te sorteren.

De stad Ronse zal het verzameld afval komen ophalen en wegen. Vorig schooljaar werd dankzij onze kinderen 70 kg van straat weggehaald. Benieuwd naar de resultaten van dit jaar… Wordt vervolgd