MOS - MOS-logo 3

Beste ouders en leerlingen

Vorig schooljaar besloten de juffen van de wijkschool 'Germinal' om geen MOS-actieplan in te dienen voor het behalen van een MOS-logo 3. 

Toch stonden heel wat activiteiten in het licht van MOS; denk maar aan onze MOS-modeshow in oktober, het aanleggen van een nieuwe moestuin in maart, het verder onderhouden van ons bloemperkje in mei, de natuurgebonden knutselactiviteiten, ... 

Dit schooljaar dienen wij een actieplan in en zullen wij samen met jullie de bestaande activiteiten regelmatig herhalen door middel van 'prikacties' (denk maar aan september: het verplicht  gebruik van een koekendoos), maar ook zullen nieuwe activiteiten gepland worden

Gekozen thema voor dit schooljaar: thema "WATER"

Wie zijn buikje al voelt kriebelen met ideeën, wie leuke prentenboeken heeft rond dit thema of wie ons dit schooljaar graag wil helpen, kan steeds terecht bij één van de 4 juffen of kan ons een bericht achterlaten op het MOS-infobord (bord of houten boompje in de speelzaal!) en/ of op onze MOS-link op deze website! 

Wij kijken er alvast naar uit

Groene groetjes

het MOS-team