Terug naar overzicht

juf Stéphanie

1G

Hey,

Ik ben Stéphanie Helincken sinds 2005 geef ik les in het eerste leerjaar op de wijkschool “Germinal”. Elk schooljaar leer ik een 20-tal leerlingen hun eerste letters lezen en schrijven. Daarnaast leer ik hen ook optellen en aftrekken tot 20.

Voor zeer veel kinderen is de overgangvan de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaareen grote stap in hun leven. Ze moeten opeens zelfstandiger werken, verantwoordelijkheid leren dragen voor hun taken en leren samenwerkenmet leeftijdsgenoten. Een niet te onderschatten opdracht, maar dat meestal vlotjes verloopt. Dit probeer ik te bereiken door te blijven werken in hoeken, knuffel-en praatmomentenin te voeren en vaak te spreken met ouders. Ik schenk eenmaal zeer veel aandacht aan het welbevindenvan de kinderen.

Mijn lievelingszin in de klas? " Iedereen kan iets, niemand kan alles".

In mijn vrije tijd ga ik naar de muziekacademie. Naast de lessen muziekcultuur, leer ik ook piano spelen. Dit was een kinderdroomdie ik eindelijk heb verwezenlijkt.