Terug naar overzicht

juf Chantal

2G

Ik ben Chantal Lietaert en ik geef les in het tweede leerjaar op de wijkschool Germinal. Ik ben gehuwd met Cédric en heb een lief en guitig zoontje Lars.  Ik geef reeds 14 jaar les in de O. Decrolyschool. Ik heb gedurende 7 jaar boeiende ervaringen opgedaan als leerkracht zorgverbreding (nu beter bekend als GOK-lkr.). Ik heb op die korte tijd dan ook klaservaring opgedaan in alle leerjaren van het lager onderwijs. Ook de kleuterklas was mij toen niet onbekend…! Sedert 8 schooljaren ben ik nu klastitularis in het tweede leerjaar. Ook dit blijft voor mij een uitdaging, elk jaar opnieuw! Ik vind het in de eerste plaats belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen in de klas. Zonder welbevinden is er geen betrokkenheid, zonder betrokkenheid zijn er geen prestaties…

Als leerkracht probeer ik zoveel mogelijk elk kind individueel te benaderen. Vaardighedenen attitudes vind ik even belangrijk als kennisopdoen. Ik vind het noodzakelijk om mijn leerlingen de nodige normen en waarden bij te brengen. Beleefd zijn, leren luisteren naar elkaar en respect hebben voor anderen zijn werkpunten van elke dag!

 In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te genieten van mijn gezin en af en toe een goed boek te lezen. Ik ga ook graag op stap met vriendinnen en kan genieten van een goede film of een mooi toneelstuk.