MOS - Schooljaar 2012-2013

2de MOS - logo  !!!

Dankzij de talrijke inspanningen van vorig schooljaar (verplicht gebruik koekendoos/ drinkbussen, zwerfvuilactie, het aanleggen van een bloemperk, het aanmaken van een digitale MOS-ideeënbus en MOS-link op de schoolwebsite, het bezoeken van het containerpark, composteren op school, werken met de 'compostkoffer', onthalen van de compostmeesters op school, actie "fruit op school", bezoek paardenmanège, enz.,...), behaalde onze school - beide vestigingsplaatsen - haar 2de MOS-logo!

Een paar leerlingen, ouders en leerkrachten mochten op de uitreiking van deze 2de logo in Wetteren aanwezig zijn. De busrit duurde voor sommige kindjes echter iets te lang...Maar de interactieve toneelvoorstelling, de dranken en de hapjes  vielen bij iedereen in de smaak!

Proficiat aan alle "Jerom fans!!!"