MOS - MOS-logo 1

Schooljaar 2010- 2011. De 2 vestigingsplaatsen (Astridplein en Germinal) van onze school schrijven zich in voor het behalen van een eerste MOS-logo. Onderstaande acties werden op beide scholen ondernomen om het eerste logo te behalen:

  1. Wat is "MOS" ? Leerlingen maken kennis met Milieuzorg Op School door het opvoeren van een toneelstuk: "Engel in soepjurk".
  2. Leren sorteren --> Wat is afval? Wat hoort in welke vuilnisbak? Elke vuilnisbak krijgt een symbool en leerlingen krijgen hun eerste "MOS-taken"; nl. het afval correct sorteren, compost-emmertjes ophalen en in het compostvat leegmaken, ...Om het afvalberg op school te reduceren, werd het verplicht gebruik van een koeken- en boterhamdoos verplicht, komt de boer om de etensrestjes, verhakselen we de takken van de schooltuin, koopt de school een nieuwe compostvat aan, schenken de ouders afvalarme verjaardagskado's, enz... 
  3. MOS-mascotte + MOS-logo kiezen --> het MOS-werkgroep op school koos voor een "worm" als mascotte. Daarna werd een wedstrijd georganiseerd waarin de leerlingen (van het 1ste tot het 6de leerjaar) de kans kregen om een MOS-logo te ontwerpen en een naam te kiezen voor de mascotte. Het winnende logo en naam werd unaniem door de leerlingenraad verkozen. "Jerômeke" wordt voortaan in de schoolkrant en op nota's voor ouders gebruikt.
  4. Afval gebruiken tijdens knutselactiviteiten --> leerlingen van het 6de leerjaar leerden geldbeugels maken met drankkartonnen en het 3de leerjaar van Juf Sylvie zorgde voor een origineel 'MOS-bord'.
  5. Bloembollenactie --> het 4de leerjaar plant mooie tulpen in de schooltuin
  6. Zwerfvuilactie organiseren --> het MOS-werkgroep organiseerde- in samenwerking met de Stad Ronse - zijn eerste zwerfvuilactie. Zo gingen de leerlingen van de wijkschool "Germinal" het zwerfvuil  in de schoolbuurt aanpakken.
  7. Behalen van het eerste MOS-logo --> op het einde van het schooljaar ontving de directie, alsook het MOS-werkgroep het positieve nieuws: beide vestigingsplaatsen hebben het eerste MOS-logo gewonnen. De prijsuitreiking vond in oktober 2011 plaats en zowel de leerkrachten, als de directeur, de ouders en de leerlingen mochten op deze uitreiking aanwezig zijn.