Welkom - Een basisschool kiezen voor uw kind

 

Sinds een 5-tal jaar onderging Basisschool "Dr. Ovide Decroly" een gevoelige gedaanteverandering.
   Er werd sterk geïnvesteerd in didactische leermiddelen (klassieke schoolbordendigitale schoolborden, een computerklas, up-to-date lesmateriaal, ...) en in de verschillende schoolgebouwen werden alle klaslokalen in frisse kleurtjes geverfdeen aantal ervan zijn volledig uitgerust met fonkelnieuw meubilair.

 

Basisschool "Dr. Ovide Decrolyheeft een zeer jong, enthousiast en dynamisch lerarenteam, dat de kinderen kwaliteitsonderwijs en een degelijke opvoeding aanbiedt. In het hoofdgebouw (Koningin Astridplein) kan uw kind schoollopen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar en in wijkschool "Germinal" van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar. Door de verscheidenheid in de samenstelling van onze schoolbevolking is onze school een duidelijke afspiegeling van de bevolking van Ronse.

 

Onze schoolslogan luidt : "Ons hart klopt voor uw kind" en dat wil gewoon zeggen, dat wij elk kind zoveel mogelijk kansen geven om zijn individuele talenten te ontplooien. Daarom besteden wij veel aandacht aan differentiatie, dat betekent dat we elk kind zoveel mogelijk op zijn niveau van dat ogenblik les geven en aansluitend ook testen. Zo zijn er van elk leerjaar drie klassen en de klastitularissen plegen veelvuldig overleg, zowel met de collega's die in eenzelfde leerjaar les gevenals met die van de andere leerjaren.
Op die manier bewaken wij voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs, steeds in het belang van het kind.
   Wees gerust : wij leggen de lat even hoog als in de andere scholen van RonseDaarom zijn we ook niet bang om de leerlingen van de zesde leerjaren te laten deelnemen aan de OVSG-toetsing, een centrale eindtoets waaraan ongeveer 19.600 leerlingen van 731 basisscholen deelnemen. Daarin worden niet alleen cognitieve vaardigheden, zeg maar kennis, getoetst, maar er komen ook praktische proeven aan bod. En wees maar zeker dat onze leerlingen daarin even goed presteren als die van andere scholen.
   Kinderen, die onvoldoende schoolrijp zijn en/of een leerachterstand oplopen, laten we overzitten of worden met de nodige ondersteuning doorverwezen naar het Buitengewoon Onderwijs.

 

Wij hechten ook zeer veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen door te ijveren voor de uitbouw van een school waarin iedereen zich goed voelt, waar ze allemaal in een open geest van wederzijds respect en geborgenheid kunnen opgroeien tot jongens en meisjes die met een gerust gemoed de stap kunnen zetten naar het secundair onderwijs en zodat wij met een even gerust gemoed kunnen beweren dat "Ons hart klopt voor uw kind !".