Historiek

 

De Decrolyschool in Ronse: het verhaal

Het verhaal van de Decrolyschool begint een hele poos geleden, toen mannen nog baarden hadden en de kinderen op klompen in de straat speelden. We schrijven 1936. In het hart van de Vlaamse Ardennen bruiste de stad Ronse van energie. Er werden nieuwe fabrieken gebouwd en uit alle windstreken stroomden er mensen toe. Zij gingen aan de slag in de textielindustrieMeer mensen betekende ook meer kinderen.  Er moesten dus dringend nieuwe scholen komen.  In die tijd werd toen ook overal gesproken over het werk van dokter Decroly.  En zo werd in Ronse de Decrolyschool geboren...

 

 

 

 

Dokter Decroly was wereldberoemd!

Hoe komen ze erbij? Een school die de naam heeft van een dokterWaren de leerkrachten vroeger allemaal dokters? Natuurlijk niet!  Dokter Decroly, of Ovide zoals zijn vrienden hem noemdenhield veel van het werken met kinderenHij is geboren in Ronse in 1879 (122 jaar geleden!).  Zijn papa kwam uit Frankrijk en de mama was een telg uit Ronse. Al gauw bleek dat hij in de wieg gelegd was voor de wetenschap.  Hij ging studeren als dokter en pedagoog in Gent.  Een slim man kan je wel zeggen. Hij studeerde daarna zelfs in Parijs en Berlijn.

Toen hij zijn diploma's behaalde ging hij meteen aan de slag ...

 

 

Samen met enkele collegae ging hij rond de tafel zitten.  Ze waren het roerend eens... Er was iets mis met het onderwijs. Scholen waren te oubollig geworden! Er moest iets veranderen. 

Men zou de kinderen op een andere manier les geven. Leraars gingen van toen af aan kinderen anders bekijken.  Elk kind was uniek en ieder kind was gelijk! Samen met zijn vrouw
richtte hij zijn huis in voor de opvang van geestelijk zwakke kinderen. Dat werd meteen een groot succes. Al gauw bleek zijn woning te klein. In het Vossegat in Ukkel richtten ze samen hun eerste school op.  Een instituut heette dat toen... Wat klein is gestart werd in 1933  een grote school voor geestelijk zwakke en normale kinderen.  Het was een echt succesverhaal. Overal in Vlaanderen en Brabant opende men nieuwe schooltjes. Dr. Decroly kon het jammer genoeg niet allemaal meemaken. Hij overleed in 1932 (zo een 70 jaar geleden).

 

 

 

In Ronse waren ze hem echter niet vergeten. In 1936 opende de eerste Decrolyschool haar deuren.  Ondertussen groeide de school en is zij momenteel de grootste basisschool van Ronse. Ook het werk van  Decroly blijft verder leven. Heel veel mensen hechten nog veel waarde aan zijn manier van werken.  En of de Decrolyschool nog leeft? Wees gerust !!! Dat merk je op deze website.

 

 

 

 

De school vandaag.

Ondertussen zijn we 65 jaar ouder. De school van toen bruist nu als nooit tevoren.  Op de speelplaats hoor je het lawaai van uitgelaten kinderen.  In de leraarskamer zitten juffen en leraars over hun boeken gebogen. De directeur loopt fluitend door de gangen. Hij mag tevreden zijn... Of beter... Dokter Decroly leeft verder in de harten van onze kinderen.

 

 
 
 
 
De school heeft 3 afdelingen: een kleuter-, een lagere en een franstalige afdeling. De kleuterschooltjes liggen verspreid over de wijken in de stad. Samen tellen zij 210
leerlingen. Zij zingen, dansen, spelen en leren er en geven de wijken Floréal, Germinal, Marijve,... meer kleur en klank. In de lagere school zitten er 361 kinderen op de
schoolbanken. Omdat er in Ronse (Ronse ligt naast de waalse grens!) veel mensen Frans praten is er ook een franstalige afdeling. Daar lopen 182 meisjes en jongens school.
 
 
 
 
Een kleine optelsom vertelt ons dat dat om een pak kinderen gaat! Meisjes en jongens uit Ronse, met Marrokaanse of buitenlandse ouders. Een kleurrijke school. Met stuk voor stuk kinderen met een eigen verhaal. Hun verhaal lees je hier, op het stukje Decroly bij jou thuis op het scherm!